Ändringar för inlämnande av motioner och interpellationer | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Ändringar för inlämnande av motioner och interpellationer

Motion till Bollebygds kommunfullmäktige

Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande motioner och interpellationer.

Enligt dagens regelverk ska motioner och interpellationer vara inlämnade 9 arbetsdagar innan kommunfullmäktiges sammanträde. Möjligheten att väcka en interpellation eller en motion finns då inte för till exempel händelser som inträffat dagarna innan det kommande sammanträdet.

Vi vill ändra på detta till att gälla två dagar innan sammanträdet. Detta bör vara helt oproblematiskt med tanke på att vi numera har elektroniska handlingar. Faktum är att man i andra kommuner oftast inte har så lång tidsangivelse som i Bollebygd – ett exempel är Ulricehamn, där det är innan klockan 9:00 samma dag som gäller för inlämnande av både motioner och interpellationer.

Sverigedemokraterna yrkar att:

Reglerna för inlämnande av motioner och interpellationer till kommunfullmäktige ändras från 9 arbetsdagar innan möte till 2 dagar innan möte.

Sverigedemokraterna Bollebygd

2015-01-27

Daniel Persson Monika Svensson Caroline Nordengrip Inger Sernestål

Joachim Stanicki Caroline Frodin Peter Andersson Helena Karlsson