Årsmötet 2016 | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Årsmötet 2016

Lördagen den 23 januari höll SD Bollebygd sitt årsmöte. Valberedningens samtliga förslag bifölls av en enig församling. Styrelsen har växt något och består nu av sex ledamöter (mot tidigare fem) och tre suppleanter (mot tidigare en). Den nya styrelsen tackar för förtroendet ser med tillförsikt fram mot ett nytt verksamhetsår.

 

styrelse16b

Från höger – Daniel Persson, Pip Carlsson, Eva Eriksson, Joachim Stanicki, Caroline Frodin, Monika Svensson

årsmöte16c2årsmöte16bårsmöte16