Kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar

Motion till Bollebygds kommunfullmäktige

 

Kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar

Sverigedemokraterna vill att Bollebygds kommun vid upphandlingar och avtal skal ställa krav på kollektivavtal när arbete utförs i kommunen. Krav på kollektivavtal ska gälla för entreprenörer och hela underentreprenörskedjan vid kommunens upphandlingar och avtal. Kravet på kollektivavtal ska gälla för alla arbetare, oavsett om de bor i Sverige eller arbetar här tillfälligt. Det är orimligt att använda människors behov av inkomst för att pressa priser och generera lägre kostnader för den offentligt finansierade sektorn. Det är en ohållbar strategi som i längden kommer att straffa både arbetstagare i Sverige och i slutändan medborgarna som skattebetalare.

Sveriges kommuner och landsting upphandlar årligen varor och tjänster för stora belopp. Bollebygds kommun är inget undantag. Upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och enligt den lagstiftningen har kommunen möjlighet att ställa olika krav på de leverantörer som kommunen anlitar.

Vi Sverigedemokrater är väldigt tydliga att vi kräver att de företag som kommunen har affärer med, ska behandla sin personal på ett schyst sätt avseende arbetsvillkor, säkerhet, hälsa och löner. Därför vill vi att det ska ställas krav vid upphandlingar att det ska finns kollektivavtal.

I många fall är det så att det företag som vinner en upphandling också i sin tur anlitar oseriösa underleverantörer, vi Sverigedemokrater vill att detsamma gäller även för dessa företag.

 

Sverigedemokraterna yrkar att Bollebygds kommunfullmäktige beslutar Att: Bollebygds- kommun vid sina egna upphandlingar ställer krav om kollektivavtal för samtliga leverantörer/entreprenörer och deras underleverantörer

 

Sverigedemokraterna Bollebygd

Daniel Persson

Monika Svensson

Joachim Stanicki

Caroline Nordengrip

Inger Sernestål

 

 

2014-11-05 Bollebygd