Kommunföreningen har hållit årsmöte | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Kommunföreningen har hållit årsmöte

Då har årsmöte och konstituerande styrelsemöte hållits i kommunföreningen. Stort tack till de som närvarade på årsmötet! Vill du veta hur den delvis nya styrelsen ser ut så klicka på ”Styrelsen 2015” här ovan.