Minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige

Idag är det svårt att få människor att engagera sig politiskt och ju mindre invånare en kommun har, desto svårare bli det att fylla alla platser, vilket är en nödvändighet för att demokratin skall fungera. Vi har under den senaste mandatperioden haft tomma stolar hos minst två av partierna under en del av kommunfullmäktiges möten – detta är givetvis inte bra för demokratin!

Med de nya ändringarna i kommunallagen som föreslås träda i kraft 1 januari 2014, blir det möjligt att minska antalet ledamöter till minst 21 stycken i små kommuner som Bollebygd.

Detta skulle för vår kommun innebära ekonomiska vinningar, samt bidra till att demokratin stärks i Bollebygd. Sverigedemokraterna i Bollebygd föreslår därför att man minskar antalet ledamöter och att man minskar antalet ersättare därefter.

Sverigedemokraterna yrkar att Bollebygds Kommunfullmäktige beslutar att:– Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 25 stycken eller mindre och att man minskar antalet ersättare till en rimlig nivå därefter, samt att det börjar praktiseras nästa mandatperiod.

Sverigedemokraterna Bollebygd