Motion äldrevården | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Motion äldrevården

 Utredning av kvalitén på Bollegårdens äldreboende

 

Efter den senaste artikeln i BT om äldreboendet ställer vi oss frågande om hur våra äldre sköts på äldreboendet!

Här är tre exempel på misskötsel som kommit till vår kännedom, frågan är hur många fler finns det och anmäler man vårdskadorna enligt regel lex maria?.

Under hösten 2008 tappar personalen på Bollegården en kvinna, så att hon faller baklänges och slår huvudet i golvet. Efter denna händelse ringde en sjuksköterska upp maken och berättade vad som hänt. Från cheferna förblev det helt tyst. Maken upplevde att man försökte sopa allt under mattan. Han blev lovad att det skulle tas vidare men inget har hänt än idag och ingen lex maria anmälan gjordes.

Under hösten 2012 när fru och son ska besöka sin maka och far vid elva-tiden på dagen hittar dom han liggande i sitt eget urin med neddragna persienner på sitt rum. Man tog egenhändigt hand om honom, duschade och lade honom. Man kallade på personalen och bad att de skulle ge honom sin medicin och frukost! Efter denna skräckupplevelse beslutar dom att flytta honom från Bollegården till Alingsås illa kvickt. Där han nu idag fått det mycket bättre och han är nöjd med personalen som gör ett toppjobb.

(Från BT 2013-01-09) Socialstyrelsen påpekar vissa brister hos demensvården i Bollebygd efter att en dement vård- och omsorgstagare fallit på ett boende för dementa.

Kvinnan, som är i 90-årsåldern föll en gång i allrummet så att huvudet skadades, höger arm fick en fraktur och axeln gick ur led. Vid ett annat tillfälle hade personalen inte dragit upp sänggrinden eller lagt en madrass på golvet. Kvinnan föll ur sängen men skadade sig inte. Anhöriga anmälde händelserna samt att det vid det första tillfället tagit lång tid på akuten på Borås sjukhus.
Omsorgsnämnden i Bollebygd anser att kritiken är befogad och har i sitt yttrande framhållit att rutinerna har ändrats för rapportering, så att man kan förebygga fallrisker. källa-BT

 

Sverigedemokraterna yrkar att Bollebygds kommunfullmäktige beslutar att:       -En utredning tillsätts för att granska kvaliteten/standarden på Bollegårdens äldreboende, samt att granska och utreda dom vårdskador, anmälningar och klagomål som inkommit sedan 2008 och fram till idag mot äldreboendet, utredningen skall vara klar innan  Maj 2014 och genomföras av opartiska utredare tex. Socialstyrelsen.

 

 

Sverigedemokraterna Bollebygd 2013-02-17