Motion Folkomröstning | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Motion Folkomröstning

 

LOKAL FOLKOMRÖSTNING OM FLYKTINGMOTTAGNINGEN TILL BOLLEBYGDS KOMMUN

 

Sverigedemokraterna i Bollebygd föreslår en lokal folkomröstning angående flyktingmottagandet till kommunen. Tanken är att omröstningen skall anordnas i likhet med den folkomröstning som hölls i skånska sjöbo 1988.

Vi önskar genomföra en folkomröstning snarast möjligt. Alternativen skall vara ja eller nej till mottagning av flyktingar till Bollebygds kommun.

Vi ser kommun efter kommun bli mer och mer mångkulturella, som följd får vi segregation, otrygghet, ökad kriminalitet, ökat bidragstagande mm. Jag tror de flesta är överrens om att det är tryggare att leva i Bollebygd än i exempelvis Rosengård där mångkulturen är mycket högre.

Tyvärr är det bara att konstatera att invandrare är klart överrepsenterade i brottsstatistiken. källa: brottsförebygande rådet. Som exempel begås ungdomsrånen nästan uteslutande av invandrare och offren är nästan uteslutande svenskar. Dom som drabbas hårdast av det mångkulturella våldet är våra gamla och unga, dom ses som fritt fram att råna och förnedra av mångetniska gäng.

Sverigedemokraterna i Bollebygd vill motverka att Bollebygd blir en mångkulturell kommun. Vi ser problemen med massinvandringen, som de andra partierna är så rädda för att svenska folket ska få reda på och som massmedia tiger, ljuger och förvränger all fakta om. Vi vill att Bollebygd ska vägra att teckna avtal med migrationsverket och säga upp dom som finns idag, för att på så vis sätta press på regering och delar av riksdag som vill fortsätta driva Europas mest extrema invandrings och flyktingpolitik.

Det är så att de flesta så kallade flyktingar som kommer till Sverige idag, inte har giltiga flyktingskäl. Utan de stora flyktinggrupperna är anhöriga eller personer som invandrar av ekonomiska skäl. Mindre än 10% av de som söker asyl i Sverige uppvisar sitt pass. Med andra ord kan flyktingen komma ifrån ett fattigt land för att bli försörjd av svenska bidrag och inte alls vara förföljd. Vi hjälper ingen genom att ge pengar till bedragare och bluffmakare. När flyktingar vägrar vissa upp ID-handling bevisar dessa personer sin dåliga karaktär och att det saknar skyddsbehov. Grova brottslingar kan idag undgå rättvisan i sitt hemland och få en ny identitet i Sverige. Det är vanligt att flyktingar åker på semester till sitt gamla hemland, ofta så fort det fått uppehållstillstånd. Varför åker exempelvis tiotusen irakier som fått asyl på semester varje år?

Det är uppenbart för alla att många ensamkommande flyktingbarn varken är flyktingar eller barn. Genom att skamlöst ljuga om sin ålder kan tjugoåringar enkelt få flyktingstatus på falska premisser. När det påstådda föräldralösa flyktingbarnet fått ett uppehållstillstånd kommer, som genom ett mirakel hela familjen fram igen och får invandra som anhöriga. Bluff och rackarspel är vad det handlar om.

Den nuvarande svenska flyktingpolitiken har havererat för länge sedan. För vad det kostar att ha en så kallad flykting boende här i Sverige så kan man istället hjälpa cirka hundra riktigt utsatta människor i deras närområde för samma peng.  Med en Sverigedemokratisk invandringspolitik hade man kunnat hjälpa många fler på så vis.

Med denna förda massinvandrings politik kommer svensken att bli minoritet i sitt eget land om 50 år, Kanske med muslimska sharialagar som följd, vill vi lämna ett sådant land till våra barn?

Eftersom det är en demokrati vi lever i, anser vi att det är en självklarhet att bollebygdborna ska få rösta om sin egen framtid.

Sverigedemokraterna yrkar att Bollebygds kommunfullmäktige beslutar att: -Bollebygds kommun genomför en kommunal folkomröstning om flyktingmottagningen. Alternativen ska vara ja eller nej till mottagning av flyktingar till Bollebygds kommun.

Allt för bollebygd- Sverigedemokraterna Bollebygd                                                                                                                   Daniel Persson