Motion West Sweden | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Motion West Sweden

SD

Besparing genom att säga upp kommunens medlem-skap i West Sweden.

 

Bollebygds kommuns medlemskap i EU-intresseorganisationen West Sweden kostar Bolle­bygds invånare ca 47 000 om året, men vad Bollebygd får ut av detta medlemskap förstår vi inte. West Sweden sägs tillvarata Västsveriges intressen som en region inom EU men några konkreta fördelar för Bollebygds kommun kan vi inte se. Det finns dessutom stora brister i organisationen, detsamma gäller uppfyllande av målen och det finns även en del tveksam­heter kring detta med representation.

 

När West Sveden har granskats av massmedia så har dom bland annat hittat konstigheter i löner, oacceptabla alkoholnotor och klara brister i delegationsordningen. West Swedens sätt att bedriva sin verk­samhet kan omöjligtvis överensstämma med de motsvarande krav som gäller för kom­munala bolag eller verksamheter!

Syftet med West Sweden har varit ifrågasatt från starten och nyttan för Västra Götaland är mycket oklar och dåligt redovisad enligt granskningar. Så här får inte våra skattemedel användas – därför är det nu dags för Bollebygds kommun att lämna West Sweden.

De regler som kommunerna generellt försöker efterleva när det gäller representation, delegation och öppenhet måste naturligtvis även gälla organisationer som Bollebygd är medlem i. Bollebygds kommun bör därför föregå med gott exempel och lämna West Sweden.

Sverigedemokraterna yrkar att Bollebygds kommun-fullmäktige beslutar att:

– Bollebygds kommun skall säga upp medlemskapet i  West Sweden.

 

Sverigedemokraterna Bollebygd

Daniel Persson