Simskola under sommaren | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Simskola under sommaren

Simskola under sommaren

Sverigedemokraterna vill att Bollebygds kommun anordnar simskola för barnen i några av våra sjöar, likt det man gör i Härryda och låter kompetenta gymnasieungdomar sommarjobba med detta. Tanken är att det helst skall vara gratis och att man testar det under sommaren 2015 för att sedan utvärdera det.

Sverigedemokraterna yrkar att:

-Bollebygd Inför gratis simskola under sommaren 2015 i några av våra sjöar.

 

Sverigedemokraterna      
Daniel Persson
2014-06-03