Förbud mot tiggeri | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Förbud mot tiggeri

Förbud mot tiggeri

I Bollebygd har vi sett en ökning av tiggeriet under senare år och trots kommunens vetskap fortsätter och ökar det stadigt. Under 2015 när värmen återkommer tror polisen på att antalet utsatta tillresta EU- medborgare kommer att öka samt att nya tillvägagångssätt av tiggeri kommer att uppstå.

Även ökad brottslighet som följd beräknas enligt rikspolisstyrelsen, dels brott mot de utsatta EU-medborgarna i form av människohandel, dels brott begångna av utsatta EU-medborgare. Tiggeriet är en plattform för organiserad brottslighet och utnyttjande av redan svaga individer som i tron på en bättre vardag söker sig bort från familj och vänner.

Det är viktigt att se under ytan på problemet och att ta bort möjligheten att lura utsatta människor till vår kommun, många kommuninvånare känner dessutom obehag och rädsla.

Passivt tiggeri är inte förbjudet enligt svensk lag, men kan regleras i lokala ordningsföreskrifter.

I Bollebygds lokala ordningsföreskrifter finns redan förbudet:

Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Då dessa föreskrifter inte efterlevs bör de skrivas om för att förstärka det förbud som redan finns, därför föreslår Sverigedemokraterna i Bollebygd

Att: ett uttryckligt förbud mot tiggeri i Bollebygds kommun skrivs in i kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Caroline Nordengrip

Monika Svensson

Daniel Persson

Joakim Stanicki

Inger Sernestål

Caroline Frodin

Helena Karlsson

Peter Andersson

Bollebygd 2015-03-10