Lokal folkomröstning om vindkraftsparkerna i Töllsjö | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Lokal folkomröstning om vindkraftsparkerna i Töllsjö

Lokal folkomröstning om vindkraftsparkerna i Töllsjö

Sverigedemokraterna vill att en lokal folkomröstning ska genomföras om den planerande vindkraften i Töllsjö. Idag finns det planer på att uppföra 9 stycken stora vindkraftsverk i Töllsjö, av två olika aktörer, och detta är troligtvis bara början.

Det pratas mycket om vindkraft som bra men det är långt ifrån hela sanningen. När det gäller vindkraften i Töllsjö-Slätthult-Hedared samt Älmåsa som saken rör, så ska den byggas på ett våtmarksområde i direkt anslutning till ett av Västra Götalands största sammanhängande våtmarksområden och mitt ett fågelsträck. Detta innebär även byggnation i direkt anslutning till ett Natura 2000-område som lyder under strikt EU-direktiv. Att bygga dessa verk kommer att påverka naturen enormt negativt, sprängning och borrning kommer att bli aktuellt, vägar måste byggas, vilket kan leda till att vattnet förstörs och så vidare. Fågelliv och hela djurlivet kommer att påverkas väldigt negativt. Att kommunen ens har kunnat föreslå detta område är högst anmärkningsvärt och tyder på att man inte har något miljöpolitiskt tänkande alls i Bollebygd.

Vad händer om en olycka skulle ske i detta naturområde? Varje verk innehåller tusentals liter olika slags oljor – en olycka skulle vara en ren katastrof för området vilket dessutom skulle bli oerhört svårsanerat då det ligger i våtmark. Kalkningen som idag sker med helikopter blir också i stort sett omöjlig att genomföra. Även de boende i närheten kommer att påverkas negativt av buller, skuggor och speciellt av det infraljud som inte går att höra men som enligt forskning kan leda till stress, sömnsvårigheter, depressioner, magbesvär med mera.

Vindkraft är en bra energiform under förutsättning att den uppförs på rätt plats. Trots det så måste ändå huvuddelen av vår elproduktion komma ifrån andra källor, eftersom vinden inte alltid blåser – i första hand vattenkraft och kärnkraft. Det finns även vertikala vindfångare av samma storlek som en vanlig TV-antenn som kan placeras på ett vanligt hustak och som inte stör någon.

Många av de närboende är emot hela projektet. Om alla de närboende vore positivt inställda till vindkraftsparken, hade vi inte ens skrivit denna motion. Detta är alltså inte fallet utan många av de närboende är emot projektet. Det är svårt att uppskatta hur stort motståndet är, men det är tydligt konstaterat att det finns. Vi lyssnar alltid på vanligt folk istället för proffstyckare och efter moget övervägande säger vi nej till hela projektet. Sverigedemokraterna vill genom en lokal, rådgivande folkomröstning inhämta de närboendes åsikt om huruvida kommunen ska använda sin vetorätt emot bygget av de planerade vindkraftsparkerna i Töllsjö-Slätthult-Hedared och Älmåsa. Givetvis ska kommunen först invänta de berörda myndigheternas beslut och om myndigheterna säger nej till projekten i Töllsjöområdet faller hela idén med en lokal folkomröstning.

Sverigedemokraterna yrkar

att: Bollebygds kommunfullmäktige beslutar att i det fall myndigheterna inte säger nej till vindkraftsprojekten i Töllsjöområdet så ska en lokal folkomröstning arrangeras i valdistriktet Töllsjö. Frågeställningen skall vara ja eller nej på följande fråga: ”Anser du att kommunen skall använda sin vetorätt emot byggandet av de två planerade vindkraftsparkerna i Töllsjö-Slätthult-Hedared och Älmåsa”.

Sverigedemokraterna – oppositionen i Bollebygd

Bollebygd 2015-06-01