Minskning av politiska löner | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Minskning av politiska löner

Minskning av politiska löner

Bollebygd står inför stora investeringar och de styrande har därför deklarerat att det ska sparas i förvaltningarna. Vi tycker då att det är viktigt att även den politiska delen drar sitt strå till stacken och inte gör tvärt om!

Sverigedemokraterna var det enda partiet som var emot höjningen av arvodet när det beslutades förra året.

Vi kunde redan innan höjningarna gjordes konstatera att en invånare i Bollebygd betalade betydligt mer till kommunens politiker än en som bor i någon av våra grannkommuner gör till sina politiker, vilket nedanstående nyckeltal visar. I år torde skillnaden vara ännu större efter att höjningen trädde i kraft!

2010 2011 2012 Skillnad mot Bollebygd
Nyckeltal: Bollebygd 380 531 504 0
Nettokostnad nämnd- och Borås 152 194 189 -315
styrelseverksamhet, kr/inv Herrljunga 210 272 401 -103
Mark 325 372 319 -185
Tranemo 399 385 406 -98
Ulricehamn 283 361 325 -179

Nyligen fick vi delvis bekräftelse på vår ståndpunkt att utgifterna för politiska arvoden är för höga, då de styrande med hänvisning till kostnadsskäl valde att ta bort sina 2:a vice ordförande från nämndernas presidier.

Sverigedemokraterna vill ta ansvar och vi vill därför att alla politiska arvoden ska minskas med minst 10 procent. Samtliga arvoden är procentuellt baserade på hur stort kommunstyrelsens ordförandes arvode är – därför ska det arvodet sänkas med minst 10 procent, vilket resulterar i att resterande arvoden också sänks med minst 10 procent.

Sverigedemokraterna yrkar

att: Samtliga politiska arvoden sänks med minst 10 procent

Sverigedemokraterna – oppositionen i Bollebygd 2015-03-04