Sverigedemokraterna i Bollebygd | Sida 4

Sverigedemokraterna

 • Ha en skön höst!

  Av monika.svensson den 12 november, 2016
  0

  Vi ber om ursäkt, men för närvarande uppdateras inte denna sida. Vi hoppas komma igång igen inom kort och hänvisar under tiden till vår Facebook-sida HÄR. Tack för er förståelse.

 • Trevlig sommar!

  Av monika.svensson den 10 juli, 2016
  0

  SD Bollebygd önskar alla medlemmar och sympatisörer en riktigt skön sommar!

  gladsommar16

 • GLAD PÅSK!

  Av monika.svensson den 25 mars, 2016
  0

  SD Bollebygd önskar alla medlemmar och sympatisörer en riktigt GLAD PÅSK!

  påsk2016

 • Årsmötet 2016

  Av monika.svensson den 24 januari, 2016
  0

  Lördagen den 23 januari höll SD Bollebygd sitt årsmöte. Valberedningens samtliga förslag bifölls av en enig församling. Styrelsen har växt något och består nu av sex ledamöter (mot tidigare fem) och tre suppleanter (mot tidigare en). Den nya styrelsen tackar för förtroendet ser med tillförsikt fram mot ett nytt verksamhetsår.

   

  styrelse16b

  Från höger – Daniel Persson, Pip Carlsson, Eva Eriksson, Joachim Stanicki, Caroline Frodin, Monika Svensson

  årsmöte16c2årsmöte16bårsmöte16

 • Budget och Kommunfullmäktige den 19 november

  Av p.e.daniel.persson den 23 november, 2015
  0

  Kommunfullmäktige den 19 november

  Mötet kom att handla mestadels om budgeten för nästa år. De andra partierna som alla verkar ingå i någon slags kartell, hade ett och samma budgetförslag – i denna knepiga ”kartell” ingår allt ifrån Vänsterpartiet till Moderaterna.

  Deras budget innebär över 5 miljoner i besparingar på välfärden för att kommunen ska få ett resultat på ca 20 miljoner (4,4 %). Detta höga resultat behöver de ha för att kunna teckna sina nya lån till sin investeringsbudget vilken uppgick till hela 133 miljoner nästa år, och enligt beräkningarna innebär detta cirka 93 miljoner i nya lån nästa år.

  Lånen innebär att framtida generationer i Bollebygd påtvingas amorteringar som kommer att ta pengar från verksamheten. Lån är omfördelning av konsumtionsutrymme över tiden! En högt skuldsatt kommun får också en lägre kreditranking vilket betyder att framtida lån blir ännu dyrare. Om räntorna går upp i framtiden är risken stor att man får höja skatten och blir tvungen att göra ännu mer besparingar. Vi anser att de höga lånen inte är någon hållbar framtid för Bollebygd och vi vill att kommunen skall ha en stark ekonomi i framtiden, så därför måste vi undvika att ta stora lån.

  Nästa års besparingar inom välfärden kommer givetvis att drabba våra äldre, barn och sjuka och det kunde vi Sverigedemokrater naturligtvis inte ställa oss bakom – speciellt inte när SD innan valet lovade väljarna en bättre välfärd och inte tvärtom!

  I de styrandes plan ska kommunen fördubblas befolkningsmässigt på en 20-årsperiod och därför vill man låna stort till markköp och kostsamma exploateringar. Sverigedemokraterna har ingenting emot att kommunen ökar befolkningsmässigt men det måste ske i lagom takt så att ekonomin mäktar med, så att den kommunala servicen inte drabbas och så vidare.

  I SD:s budgetförslag satsades det istället 10,5 miljoner mer på äldreomsorg, skola, förskola med mera och det finansierades genom minskade politiska arvoden och ett lägre resultat, vilket är helt berättigat eftersom att vi samtidigt vill minska exploateringarna med 63 miljoner kronor och behöver då bara ta en bråkdel av alla de farliga lån som nu kommer att belasta verksamheterna långt framåt.

  Den största satsningen ville vi göra på äldrevården. Det är i den verksamheten som personalen har högst sjukfrånvaro i kommunen, något som vi vet är ett tecken på att stressen är för hög och att arbetsmiljön är för dålig. Statistik över fallolyckor och felmedicineringar vittnar också om hur Bollebygds äldrevård blivit sämre på senare tid, inrapporterade fallolyckor har till exempel fördubblats på bara några år! Sverigedemokraterna anser att äldrevården är underbemannad och budgeterade därför 5 miljoner kronor till att öka bemanningen.

  Vi budgeterade även 500 tusen kronor för att minska de besparingskrav som finns inom samhällsbyggnadsnämnden och som innebär besparingar inom lokalvård, snöröjning, gräsklippning etc.

  Tyvärr röstades vår budget ner av de andra partierna.