Styrelsen 2018 | Sverigedemokraterna i Bollebygd

Styrelsen 2018

På grund av vissa organisatoriska omständigheter har sidan inte uppdaterats som önskvärt på sistone. Här vill vi i alla fall sent omsider presentera kommunföreningsstyrelsen för 2018.

Främre raden från vänster: Lisette Vermeulen, Caroline Frodin, Monika Svensson. Bakre raden från vänster: Lena Stanicki, Joachim Stanicki, Eva Hee Rasmussen, Daniel Persson. Saknas på bilden gör Annika Karlsson.

 

SD Bollebygds styrelse 2018:
Ordförande: Caroline Frodin
Vice ordförande: Monika Svensson
Andre vice ordförande: Lisette Vermeulen
Ledamot: Daniel Persson
Ledamot: Joachim Stanicki
1. suppleant: Eva Hee Rasmussen
2. suppleant: Annika Karlsson
3. suppleant: Lena Stanicki

Revisorer för SD Bollebygd 2018:
Elin Axelsson
Anna Letth
Revisorssuppleant: Peter Andersson

Valberedning för SD Bollebygd 2018:
Eva Eriksson
Jörgen Karlsson
Andreas Nordengrip